O NAŠEJ FIRME

Sme spoločnosťou , ktorej veľmi záleží na dobrom mene a vysokej kvalite ponúkaných produktov a služieb.

Kedže chceme byť silným a spoľahlivým partnerom ako pre našich zákazníkov tak aj pre našich dodávateľov, prikladáme vysoký význam starostlivému výberu dodávateľov, ktorý musia spĺňať najnáročnejšie kritéria potrebné na spoluprácu s našou spoločnosťou s cieľom zabezpečiť spoľahlivý , kvalitný a vždy dostupný servis našim zákazníkom. Dôležitým kritériom pri výbere partnerov je ich prístup v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, ochrana životného prostredia a ekologický prístup k spoločnosti.

Vzhľadom k celkovej filozofii a prijatia stratégie smerovania spoločnosti DAMITO s.r.o. , sme sa spojili s jedným z najvýznamnejším výrobcom a dodávateľom produktov osobnej a priemyselnej hygieny skupinou LUCART Group.

Súčasný Lucart Group, na európskej úrovni, je hlavným výrobcom MG papiera na obaly a je jedným z popredných výrobcov jemného papiera a výrobkov z neho.

Výrobná kapacita papiera je viac než 340.000 ton ročne, rozdelená do 11 papierenských strojov a 59 liniek, rozložených do siedmich výrobných závodov, päť v Taliansku a dva vo Francúzsku.

Stratégia rozvoja Lucart Group je založená na jasnom nastavení poslania, so zameraním na hlavné ciele spoločnosti:

  • Kvalita výrobkov a služieb
  • Starostlivosť o zákazníka
  • Ochrana životného prostredia
  • Rešpektovanie etických a podnikateľských hodnôt

K dosiahnutiu týchto cieľov musia viesť všetky strategické rozhodnutia spoločnosti.